Monday, January 9, 2017

ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పధకం ద్వారా సొంత ఇంటి కల నెరవేర్చుకోండి! ఈ విషయాన్ని షేర్ చేయండి! ప్రజాహితార్థం భారతప్రభుత్వంచే జారీ చేయబడింది!


ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పధకం ద్వారా 
సొంత ఇంటి కల నెరవేర్చుకోండి!
ఈ విషయాన్ని షేర్ చేయండి!
ప్రజాహితార్థం భారతప్రభుత్వంచే జారీ చేయబడింది!No comments:

Post a Comment